Treninzi i radionice za timove

Unapredite agilnost i efeknost svog tima

Interaktivni treningzi i radionice skrojini po potrebi
znanje i primena na Vašim primerima

Sticanje i primena znanja prilagođena Vama

  • Male grupe – grupe su ograničene na maksimalno 8 učesnika kako bi se osigurao maksimalan prenos znanja i što više izašlo u susret učesnicima
  • Sadržaj prilagođen grupi – pre treninga ili radionice se dogovaramo o ciljevima i prilagođavamo sadržaj, aktivnosti i tip učenja
  • Interaktivnost i primena znanja – znanje i veštine koje učimo odmah i isprobavamo
  • Podrška u primeni nakon događaja – nakon treninga ili radionice kontinuirana podška u primeni na poslu po povlašćenim uslovima

Trening i koučing timova

Kroz interaktivno učenje Vaš tim vežba primenu znanja. Koučing nakon treninga podržava tim u primeni u radnom okruženju.

Primeri: Kanban, vertikalna podela posla, estimacija na Agile način, Uvod u Agile, Retrospektive za Scrum Master-e, Rešavanje konflikta u timu…

Facilitacija timskih događaja

Za timove koji već imaju znanje i žele da ga efektnije i brže uoptrebe u rešavanju konkretnih problema ili ostvarivanju konkretnih ciljeva.

Primeri: project kick-off, ko-kreiranje vizije proizvoda, retrospektive za više timova, radionica za uspostavljanje tima, radionica za Definition of Done…

Javni treninzi za male grupe

Formiramo malu grupu iz različitih kompanija sa zajedničkom temom, bliskim problemima i ciljevima kako bi kroz učili jedni od drugih.

Primeri: Uvod u Agile i Scrum, Uvod u Agile van IT-a, Koučing veštine za Scrum Master-e, Uvod u Kanban, Vizija proizvoda, Uvod u system thinking

Zajednički kreiramo iskustvo
za Vaš tim

Dizajn iskustva

Najbolji prenos znanja i veština dešava se kada ukrstite znanje stručnjaka sa konkretnim problemima u timu.

Zato je prvi korak razgovor kako bismo dazajnirali trening ili radionicu za Vaš tim. Zajedno definišemo temu treninga ili radionice, željene ishode i probleme na koje tim nailazi.

Interaktivno iskustvo

Treninzi i radionica nude kontrolisano okruženje da Vaš tim isproba nove alate i načine razmišljanja.

Tim je aktivni učesnik – od kristalizacije problema ili cilja, preko procesa usvajanja znanja, do izbora daljih koraka i definisanja akcionog plana nakon iskustva.

Primena iskustva

Često nije jednostavno primeniti nešto iz simulacije ili treninga u praksi. Timski koučing služi da tu prepreku Vaš tim pređe lakše.

Nakon treninga ili radionice podržavam tim u primeni iskustva u radnom okruženju kroz koučing u konkretnim situacijama na poslu.

Kako mogu da podržim vaš tim?

Usluge za agilne timove

Opis podrškeTip podrškeSatiTrajanje
Timski koučing i prateći individualni koučingtim, članovi tima10+1 mesec
Trening i prateći koučingtim, članovi tima20+1 mesec
Timski koučing – Scrum događaji*tim, članovi tima10+2 meseca
Fasilitacija timskih događajatim4 – 81 dan
* u saradnji sa timskim ScrumMasterim-a i Product Ownerima-a
Kick-offsTip podrškeSatiTrajanje
Sistemske retrospektive i planiranjeviše timova2 – 81 dan
Dizajn i izgradnja tima + prateća podrška*tim3 + 121 – 30 dana
Dizajn, izgradnja i podrška za CoP**grupa3 + 121 – 60 dana
Kick-off proizvoda ili većeg projekta*tim, više timova3 + 121 – 30 dana
* za tim, timskog ScrumMaster-a i vlasnika proizvoda
** Community of Practice