Usluge

Podrška tokom celog Agile putovanja.

Vi određujete polaznu tačku, brzinu i odredište; ja Vas podržavam tokom putovanja.
Efikasnije, ugodnije i pouzdanije do cilja.

Agilnost + kognitivnobihejvioralni koučing

Uđite u Agile putovanje sa podrškom na svakom nivou: individualnom, timskom i organizacionom; u sticanju znanja i primeni istih u praksi

Agilna transformacija

Agilna transformacija je proces tokom kojeg organizacija postaje agilnija u poslovanju tj. brže i lakše odgovara na promene. Skraćuje se go-to-market vreme, podiže se kvalitet proizvoda i usluga, uvećava se efikasnost poslovanja, motivacija zaposlenih i zadovoljstvo korisnika.

Ovaj proces je kompleksan i put do uspeha je specifičan za svaku organizaciju. Učinite svoju transformaciju bržom i efikasnijom kroz Agile trening, mentoring, koučing i savetovanje.

Treninzi i radionice

Na treninzima i radionicama rešavamo konkretne probleme koji učesnici donesu, učimo i primenjujemo teoriju kroz vežbe i simulacije. Mogu biti skrojeni za specifične potrebe tima: cilj, problem ili situaciju (product discovery, product kick-off, primena kanbana u timu i slično).

Naučite više o Agile-u, Scrum-u, Lean-u i Kanbanu i isprobajte veštine uz interaktivne radionice i treninge u malim grupama.

Koučing i mentoring

Često na treningu ili u teoriji nešto izgleda lako, ali naiđemo na poteškoće kada to treba primeniti u svom poslovnom okruženju. Koučing i mentoring olakšavaju i ubrzavaju primenu znanja i veština u praksi podižući Vašu samo-efikasnost u konkretnim situacijama koje želite razrešiti.

Napredujte kao pojedinci brže uz individualni koučing i mentoring. Za Scrum Master-e, Product Owner-e i ostale Agile lidere.

We have chosen Milos as our coach as he immediately understood where we were coming from. He would nod his head knowingly when I would describe the types of issues I was seeing from day-to-day. He could cite multiple examples of where and how he had resolved these types of issues in the past.

— Kieran Cummins, Head of Engineering

Ono što mi je oduvek bilo najteže i najmanje intuitivno je sada postala gotovo rutina: sada umem da postignem duboko razumevanje ljudi, a time da ih i sama osnažim da rešavaju ono što je možda delovalo nerešivo. Moj tim je postao grupa saosećajnih ljudi i ispunjenih profesionalaca, a kvalitet naših proizvoda konstantno raste. Hvala Miloše!

— Donka Torov, Scrum Master

Usluge za agilne organizacije

Agilizacija i rast agilnostiSatiTrajanje
Agilizacija poslovanja200+ 6 – 24 meseci
Podrška timovima i liderima u agilizaciji100+6 – 12 meseci
Podrška u pripremi i izvedbi efektnog skaliranja100+6 – 18 meseci
Podrška u implementaciji OKRova sa agilnim timovima50+3 – 6 meseci
Agilizacija HR / People Operations tima50+3 – 9 meseci
Stvaranje i podška CoP-ova*50+2 – 4 meseci
* Community of Practice
Otkrivanje i unapređenje sistemaSatiTrajanje
Otkrivanje potencija za agilizaciju*2 – 41 dan
Skeniranje i mapiranje sistema**2010 dana
* kristalizacija problema i ciljeva agilizacije; procena ROI
** mapirananje snaga, slabosti, usklađenost ciljeva i vizije u sistemu

Usluge za agilne timove

Opis podrškeTip podrškeSatiTrajanje
Timski koučing i prateći individualni koučingtim, članovi tima10+1 mesec
Trening i prateći koučingtim, članovi tima20+1 mesec
Timski koučing – Scrum događaji*tim, članovi tima10+2 meseca
Fasilitacija timskih događajatim4 – 81 dan
* u saradnji sa timskim ScrumMasterim-a i Product Ownerima-a
Kick-offsTip podrškeSatiTrajanje
Sistemske retrospektive i planiranjeviše timova2 – 81 dan
Dizajn i izgradnja tima + prateća podrška*tim3 + 121 – 30 dana
Dizajn, izgradnja i podrška za CoP**grupa3 + 121 – 60 dana
Kick-off proizvoda ili većeg projekta*tim, više timova3 + 121 – 30 dana
* za tim, timskog ScrumMaster-a i vlasnika proizvoda
** Community of Practice

Usluge za agilne lidere

Opis podrškeTip podrškeTrajanje
Koučing sesija na pozivindividualni60 min
Koučing paket – tim lider, vlasnik proizvoda*, menadžerindividualni4 – 8 sesija
Koučing sesija na poziv – viši menadžment**individualni60 min
Koučing paket – viši menadžment**individualni4 – 8 sesija
* Product Owners
** vođe odeljenja, direktnori, izvršni direktori, vlasnici
*** do 8 ljudi

Usluge za Scrum Master-e / Agilne koučeve

Trening za Scrum Master-eTip treningaSatiTrajanje
A-CSM* sertifikacija kroz koučing i mentoringjavni, grupni**25h4 meseca
A-CSM* sertifikacija kroz koučing i mentoringindividualni30h3-6 meseci
Trening na zahtevprivatni, grupni**4 – 16h1-2 dana
* Advanced Certified Scrum Master, Scrum Alliance** 2 – 8 ljudi
Razvoj ka agilnom koučuTip podrškeSesijaTrajanje
Koučing sesija na zahtevkoučing, supervizija160 min
Koučing paketkoučing, supervizija4 – 8 1 – 4 meseca
Individualizovani mentoring programmentoring, koučing20+4 – 12 meseci
Podrška na putu ka CTC*mentring, koučing30+6 – 12 meseci
Podrška u agilnim transformacijamamentoring, partnerstvo 40+6 – 12 meseci
* Certified Team Coach, Scrum Alliance