Ratko Janković, Team Leader

Kako postati lider, kako odreagovati u neprijatnim situacijama koje su neizbežne u toj ulozi, vođenje 1:1 sastanaka, struktuiranje groominga, planinga i retrospektiva, značaj i uloga neverbalnih signala… Individualni rad sa Milošem, na spomenutim, a i mnogim drugim coaching sesijama je doveo do efikasnih rezultata što se možda i najbolje vidi kroz feedback ostatka tima u periodu od tada pa na dalje. Efikasnost proaktivnog metodološkog pristupa Miloševog rada se može  objasniti jer nije koncipiran samo na teoretskim diskusijama, već iziskuje motivisanu reakciju i osluškuje potrebe na pravi način.