Milica Lubinić, Scrum Master

Koučing sa Milošem doneo mi je veoma vazna saznanja i preokrete u načinima na koje sam pristupala problemima. Svaka sesija je bila i zabavna i veoma relaksirana, pomažući mi da se sagledam iz različitih perspektiva, otvarajući mi mogućnost za nova saznanja, promene i adaptacije. Bilo je situacija i kada je Miloš ulazio u ulogu mentora, što je za mene bilo posebno dragoceno jer mi je uvid u njegova iskustva doneo nove perspektive i mogućnosti.