Donka Torov, Scrum Master

Miloševo navođenje kroz rešavanje kompleksnih problema mi je otvorilo oči, naročito kada je u pitanju onaj najkompleksniji sistem – čovek. Ono što mi je oduvek bilo najteže i najmanje intuitivno je sada postala gotovo rutina: sada umem da postignem duboko razumevanje ljudi, a time da ih i sama osnažim da rešavaju ono što je možda delovalo nerešivo. Moj tim je postao grupa saosećajnih ljudi i ispunjenih profesionalaca, a kvalitet naših proizvoda konstantno raste. Hvala Miloše!