Dane Rukavina, Product Owner

Miloš i ja smo stvorili više izmena da probam sa timovima i stejkholderima. Dosta njih je bilo uspešno i još uvek ih koristim danas. Na primer: merenje urgentnih zahteva koje primim nakon početka nedelje, kao rani signal da ću uskoro biti prebukiran.